JVD - Onderwijsadvies

Succesvol Innoveren vanuit de Kracht van Mensen

Onderwijs

Vernieuwing van onderwijs met als doel om aantrekkelijk onderwijs te ontwerpen! Implementeren is een kunst. Doe de innovatiescan om te zien hoe ver u op weg bent.

Lees meer

Examinering

Nieuw onderwijs vraagt om nieuwe vormen van examinering.  Eigentijdse examenvormen zijn in opkomst. Examinering en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees meer

Kwaliteitszorg

  Kwaliteit van onderwijs bekijken door de bril van de student of uw medewerkers.  Kwaliteit is meer dan de criteria van de inspectie nalopen. Kwaliteit begint met visie.

Lees meer
Over JVD-Onderwijsadvies

Jonne van Diggele heeft jarenlange ervaring als adviseur, trainer, projectleider in het (middelbaar-beroeps) onderwijs. Als onderwijskundige heeft zij bij diverse organisaties gewerkt (0ndermeer Cito en ROC Nijmegen) en sinds 2007 verricht zij haar werkzaamheden als zelfstandig adviseur. In 2008 is zij gecertificeerd als trainer/adviseur voor Management Drives. Sinds juli 2012 geregistreerd bij CRKBO.

JVD-Onderwijsadvies heeft de afgelopen jaren voor MBO-instellingen uiteenlopende opdrachten uitgevoerd. Vernieuwing van het onderwijsontwerp, implementatie van IHKS, training van docenten, projectleiding regionale innovatie, audits kwaliteitszorg, coaching teams, screening examenproducten etc. Portfolio  
Ontwerpen & Vernieuwen

Onderwijs innovatie

Onderwijsinnovatie is uitdagend, boeiend en soms lastig… Het vraagt om te werken met een doelgericht plan en verbinding te zoeken met de omgeving als basis eisen. Innoveren kun je leren.

JVD-Onderwijsadvies ondersteunt u hierbij.

Innovatiescan

Innovatieprocessen verbeteren van  ‘ad hoc’ aanpak naar professionele aanpak. Met de innovatiescan ziet u hoe ver u op weg bent naar succesvol innoveren. JVD-Onderwijsadvies begeleidt u naar de volgende stap.

 Lees meer

Denken in doelen

Nieuwe onderwijsmethoden zijn geen doel op zichzelf. Het leren zo inrichten dat de student niet van project naar project gaat, maar van doel naar doel. Dat is motiverend voor het leerproces. Met de aanpak van gepersonaliseerd leren ontwerpt u het onderwijs vanuit leerdoelen.

Lees meer

Tools 4 Learning

Eigentijds onderwijs maakt gebruik van online tools, niet als doel, maar als middel voor een aantrekkelijke werkvorm. Met de inzet van online tools heeft u 100’en middelen tot uw beschikking. Selecteer met de Tools4Learning scan welke tool het beste past bij de leerdoelen.

Lees meer

Ontwerpstappen

Ontwerpen van onderwijs is inzichtelijk als u de stappen van de 3×3 ontwerp matrix volgt. U bepaalt hoe de ‘bouwstenen’ met elkaar samenhangen en kunt het ontwerp flexibel aanpassen. Met deze aanpak realiseert u het ontwikkelproces van Kwalificatiedossier naar ‘onderwijs op de plank’ in eenvoudige stappen.

Lees meer

Examinering

Examinering is in beweging. Nieuw onderwijs vraagt om nieuwe examenvormen. Maakt u al gebruik van online producten zoals een blog, vlog of website, een beeldverslag of een digitaal portfolio? Het afnemen en beoordelen van examenproducten vraagt om een professionele aanpak. Met een gerichte training van uw beoordelaars zet u een belangrijke stap in de richting van kwaliteit. Ook coaching van de vaststellingscommissie of de examencommissie zijn mogelijkheden om uw kwaliteit te borgen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteit van het onderwijs is een dynamisch terrein. Kwaliteitszorg is meer dan het afvinken van criteria uit het waarderingskader van de inspectie. Bekijk het onderwijs door de bril van uw student, of van uw medewerkers. Kwaliteit vormgeven, van binnenuit passend bij uw visie.

In de Praktijk

Projectbegeleiding, Workshops & Training

JVD onderwijsadvies als uw partner

Projectbegeleiding

Heeft u behoefte aan begeleiding van een vernieuwingsproject? U kunt JVD onderwijsadvies inschakelen voor inhoudelijk advies, de monitoring van de voortgang, het samen opstellen van een plan van aanpak, bijeenbrengen van betrokken partijen, .

Workshops & training

Praktische ondersteuning in de vorm van workshops, meerdaagse cursussen curriculumontwerp, Tools4Learning, screening van examenproducten, training leden vaststellingscommissie en examencommissie. Dit zijn enkele mogelijkheden. Wat is uw behoefte?  De inhoud en aanpak is altijd op maat van de vraag.

RECENTE OPDRACHT: MBO college Hilversum

2016/2017 : implementatie IHKS en vernieuwing onderwijsvisie.  Drie pijlers vormen de kern van de visie op ‘Levensechtleren’.


 learn more

RECENTE OPDRACHT:

MBO Academie training teams en examencie

2017/2018: Training afnemen en beoordelen examens en coaching examencommissie wegens aanscherping nieuwe wettelijke eisen.


 learn more

RECENTE OPDRACHT: MBO Burgerschap

2017/2018: Handreiking vernieuwing van het curriculumontwerp voor Burgerschap


 learn more

JVD ONDERWIJSADVIES

Afgeronde opdrachten 2016/17: Implementatie IHKS, Analyse Examenprojecten, Screenen examenproducten Projectleider externe audit,  Training leden vaststellingscommisie, Training curriculumontwerp 4CID model.


 learn more

Tevreden opdrachtgevers

De afgelopen jaren heeft JVD-Onderwijsadvies voor diverse MBO instellingen (regionaal en landelijk) opdrachten verricht.

Neem contact op

Tel: 06-43269975

Email: info@jvd-onderwijsadvies.nl